Powiatowy Rzecznik Konsumentów - zakres zadań 

 

 

 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW (RzK)

Rzecznik: Agnieszka Cichoń

 pokój nr 38 - I piętro, tel. 75 64 64 359, fax. 75 64 64 321,

e-mail: konsumenci@powiatluban.pl  

 

Szanowni Państwo.

W dniach od 10 do 20 sierpnia br.

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów

będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy

 Porady dot. ochrony praw konsumentów można otrzymać pod nr bezpłatnej infolinii 801 440 220 w dni powszednie w godz. 8.00 – 18.00.

Oddział Federacji Konsumentów w Jeleniej Górze - Jelenia Góra 58-500, ul. Wojska Polskiego 18, tel. 75 752 41 19, (wtorek 10oo- 1800; środa, czwartek 1000-1600) e-mail: jeleniagora@federacja-konsumentow.org.pl

 Rzecznik Finansowy - Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. 22 333 73 26, 22 333 73 28

 Urząd Regulacji Energetyki - tel. 22 24 426 36

 Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura we Wrocławiu - ul. gen. Romualda Traugutta 1-7, 50-449 Wrocław, tel. 71 348 86 50

 Infolinia konsumencka UKE 801 900 853 lub 22 534 91 74 Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15

 Za utrudnienia przepraszamy.

 

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;

2) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,

3) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, szczególnie z Federacją Konsumentów,

5) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

6) prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności przez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych.

 
Liczba odwiedzin : 5282
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Cichoń
Czas wytworzenia: 2003-06-26 08:04:47
Czas publikacji: 2018-08-09 09:06:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak