Wydział Komunikacji i Drogownictwa - zakres zadań 

 

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA (KD)

Naczelnik Wydziału: Katarzyna Ryszka-Mykała
Telefony:75 64 64 328, 393

75 64 64 326 - 327 - PRAWO JAZDY

75 64 64 329 - 331, 389 - REJESTRACJA POJAZDÓW

pokoje numer 26 do 31, I piętro

 

Wydział Komunikacji i Drogownictwa przyjmuje interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 8.30 - 15.00,
WTOREK: 8.30 - 16.30,
ŚRODA: 8.30 - 15.00,
CZWARTEK: 8.30 - 15.00,
PIĄTEK: 8.30 - 13.30
 

 

UWAGA! Zapisy do Wydziału Komunikacji i Drogownictwa w sprawie rejestracji pojazdów

odbywają się w Punkcie Obsługi Interesanta (hol, I piętro, tel. 75 64 64 338)


Wykaz pracowników Wydziału Komunikacji i Drogownictwa:

Katarzyna Ryszka–Mykała - Naczelnik Wydziału, tel. 75 64 64 328

Krzysztofa Horyńczuk – Zastępca Naczelnika Wydziału, tel. 75 64 64 393

Ewa Stanasiuk–Majka – Inspektor, tel. 75 64 64 329

Ewa Andrzejewska – Podinspektor, tel. 75 64 64 327

Edyta Socha - Podinspektor, tel. 75 64 64 330

Agnieszka Szalc - Podinspektor, tel. 75 64 64 331

Marta Ławniczak – Specjalista, tel. 75 64 64 326

Aleksandra Szulc - Specjalista, tel. 75 64 64 389

Magdalena Dul - Pomoc administracyjna, tel. 75 64 64 330

Urszula Mieszczanowicz - Pomoc administracyjna, tel. 75 64 64 326

 

Do zadań wydziału Komunikacji i Drogownictwa należy w szczególności:

1) rejestracja pojazdów,

2) nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu,

3) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,

4) zatrzymywanie, cofanie i przywracanie cofniętych uprawnień,

5) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

6) wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

7) wydawanie imiennych uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych,

8) wydawanie zaświadczeń potwierających wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

9) nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,

10) wydawanie legitymacji instruktora,

11) wydawanie licencji i zezwoleń w zakresie krajowego transportu drogowego,

12) wydawanie zaświadczeń w zakresie przewozów na potrzeby własne,

13) zarządzanie drogami powiatowymi oraz zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,

14) planowanie i realizacja zadań w zakresie: budowy, remontów, oznakowania i zimowego utrzymania dróg powiatowych.

15) wydawanie decyzji o usunieciu drzew i krzewów i ustalanie odszkodowań za ich usunięcie.

 
Liczba odwiedzin : 25552
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Ryszka-Mykała
Czas wytworzenia: 2003-06-25 15:18:19
Czas publikacji: 2018-07-20 10:18:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak