Skarbnik Powiatu Lubańskiego 

 

 

Skarbnik Powiatu Lubańskiego

Anna Wojewoda

Starostwo Powiatowe w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań

 pokój nr 14 (I piętro), tel. 75 64 64 300

 

1. Skarbnik wykonuje funkcję głównego księgowego budżetu powiatu.
2. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień Skarbnika określają odrębne ustawy.
3. Skarbnika w czasie jego nieobecności zastępuje naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów.

 
Liczba odwiedzin : 3479
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2003-06-18 12:29:10
Czas publikacji: 2015-10-21 13:25:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak