Sekretarz Powiatu Lubańskiego 

 

 

Sekretarz Powiatu Lubańskiego

Małgorzata Zahnd

Starostwo Powiatowe w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań

pokój nr 56 (II piętro), tel. 75 64 64 300

 

1. Sekretarz zapewnia sprawną obsługę działań Starosty i Zarządu, sprawne funkcjonowanie Starostwa oraz nadzoruje tok pracy biurowej w Starostwie, przebieg obsługi interesantów, terminowość przygotowywania materiałów, analiz, sprawozdań i informacji niezbędnych do wykonywania zadań Starosty i Zarządu oraz ich współdziałania z gminami, sejmikiem województwa dolnośląskiego i wojewodą dolnośląskim.
2. Sekretarz wykonuje zadania i kompetencje w zakresie działania następujących komórek organizacyjnych Starostwa: 
- Wydział Organizacyjno-Prawny (OR),
- Referat ds. Obsługi Organów Powiatu (BR).
3. Przełożeni komórek organizacyjnych Starostwa obowiązani są przygotowywać Sekretarzowi pisemne stanowisko w sprawie krytycznych publikacji na temat ich działalności oraz odpowiedź na zarzuty, jeżeli zostały one zawarte w wystąpieniach redakcji.
4. W ścisłej współpracy z Sekretarzem Powiatu, Wydział Organizacyjno-Prawny wykonuje zadania w zakresie planowania, nadzoru i kontroli. 

 
Liczba odwiedzin : 3441
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2003-06-18 12:22:20
Czas publikacji: 2016-07-18 13:18:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak