Kontakt i godziny urzędowania 

 
 

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań

SEKRETARIAT
 tel. +48/75 64 64 300, fax +48 /75 64 64 321

 sekretariat@powiatluban.pl, www.powiatluban.pl

NIP POWIATU: 613-14-39-691, REGON POWIATU: 230821374
NIP STAROSTWA: 613-13-93-262, REGON STAROSTWA: 230829565

 

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA
 tel. +48/75 64 64 338, fax +48 /75 64 64 321

 Starostwo Powiatowe w Lubaniu czynne jest:

PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK: 7.30 - 17.00
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 14.00
 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA

przyjmuje interesantów w następujących godzinach:

PONIEDZIAŁEK: 8.30 - 15.00
WTOREK: 8.30 - 16.30
ŚRODA: 8.30 - 15.00
CZWARTEK: 8.30 - 15.00
PIĄTEK: 8.30 - 13.30

 

STAROSTA LUBAŃSKI
przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godzinach: 15.00 - 17.00
pok. nr 22, I piętro


NACZELNICY WYDZIAŁÓW
przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy urzędu

 
 POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ul. Fabryczna Osiedle 8a. 59-800 Lubań,
tel. 508 73 31 56, 508 73 31 59
 
przyjmuje interesantów
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK: 7.30 - 17.00
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 14.00
 
 

parter

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII i GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Geodeta Powiatowy, Naczelnik: - Krzysztof Krochmalski
tel. 75 64 64 301 do 305, 395
tel. 75 64 64 308, 310, 368
pok. nr 1-10

I -  piętro

SEKRETARIAT
Beata Malinowska

tel. 75 64 64 300
pok. nr 22

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA
Alina Krogulecka, Martyna Biała

tel. 75 64 64 338
hol

ZESPÓŁ DS. INFORMATYKI
Kierownik: Jacek Borowski
tel. 75 64 64 313, 316
pok. nr 15

SKARBNIK POWIATU
Anna Wojewoda
tel. 75 64 64 317
pok. nr 24

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Naczelnik: Aneta Sobolewska
tel. 75 64 64 318 do 320 i 339
pok. nr 17, 18, 19, 20

RZECZNIK PRASOWY
Karol Kusibab
tel. 75 64 64 366
pok. nr 14


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY
Naczelnik: Monika Szeremeta-Socha
tel. 75 64 64 325, 340,
pok. nr  25,

WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Naczelnik: Dominika Słowińska
tel. 75 64 64 335 do 337, 332
pok. nr 35, 36, 37

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI i DROGOWNICTWA
Naczelnik: Katarzyna Ryszka-Mykała
tel. 75 64 64 326 do 331, 393, 389
pok. nr 26, 27, 28, 29, 30, 31

KONTROLER WEWNĘTRZNY
Sabina Kotyla
tel. 75 64 64 315
pok. nr 13

AUDYTOR
Iwona Lipnicka-Biela
tel. 75 64 64 315
pok. nr 13

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Agnieszka Cichoń
tel. 75 64 64 359
pok. nr 38

II - piętro

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR I BHP
Marzena Sokulska-Tropiejko
tel. 75 64 64 333
pok. nr 41

SEKRETARZ POWIATU
Małgorzata Zahnd
tel. 75 64 64 358
pok. nr 57

WYDZIAŁ EDUKACJI
Naczelnik: Konrad Rowiński
tel. 75 64 64 322, 350, 353, 354
pok. nr 52, 53

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ROZWOJU
Naczelnik: Anna Stelzer
tel. 75 64 64 324, 352, 355, 364, 365
pok. nr 54, 55, 59


REFERAT DS. OBSŁUGI ORGANÓW POWIATU
Kierownik:
tel. 75 64 64 356, 351, 361, fax 721 53 05
pok. nr 61

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
POWIATOWE CENTRUM REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
Naczelnik: Tadeusz Sumara
tel. 75 64 64 357, 397
pok. nr 58

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Naczelnik: Jan Aleksandrowicz
tel. 75 64 64 347 do 349
pok. nr 47, 48, 49

PEŁNOMOCNIK STAROSTY ds. WSPÓŁPRACY Z ZESPOLONYMI SŁUŻBAMI, INSPEKCJAMI i STRAŻAMI

tel. 75 64 64 356
pok. nr 56

 


Realizując postanowienia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1824) informujemy, iż w ramach środków wspierających komunikowanie się osób uprawnionych dostępne są następujące formy kontaktu z organami administracji publicznej:

  • korzystanie z poczty elektronicznej,
  • przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,
  • komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
  • przesyłanie faksów,
  • strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie, o którym mowa w art 12 ust. 2 w/w ustawy powinno być dokonane w sposób dostępny dla osób uprawnionych w ramach jednej z wymienionych wyżej form lub przy pomocy osoby przybranej.

Kontakt w sprawie zapewnienia środków komunikowania się osób uprawnionych:
Starostwo Powiatowe w Lubaniu,
Sekretariat Starostwa, pok. 22
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
tel. 75 64 64 300, fax. 75 64 64 321
e-mail: sekretariat@powiatluban.pl

 
Liczba odwiedzin : 35865
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2003-06-18 12:07:58
Czas publikacji: 2019-02-05 09:51:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak