Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-18 15:29:52 Zamówienia publiczne otwarte / Zaproszenie do składania ofert na zakup, dostawę i montaż trzech kompletnych systemów napędowych do trzech bram garażowych segmentowych zamontowanych na obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, ul. Podwale 7, 59-800 Lubań na potrzeby realizacji projektu Kom(m)ando „ZurHilfe/Na Pomoc!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Ewa Sobol Edycja artykułu
2018-04-18 15:06:21 Biuro Rzeczy Znalezionych / Biuro Rzeczy Znalezionych Anna Humen Edycja artykułu
2018-04-18 12:44:47 Projekty Uchwał Rady Powiatu / Wykaz projektów uchwał kierowanych pod obrady XLVII sesji Rady Powiatu Lubańskiego dnia 26 kwietnia 2018 r. Magdalena Kusiak Publikacja artykułu
2018-04-18 12:43:16 Terminarz / Porządki obrad sesji Rady Powiatu Lubańskiego V kadencji 2014-2018 Magdalena Kusiak Edycja artykułu
2018-04-18 12:02:13 Komórki organizacyjne / Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - zakres zadań Anna Humen Edycja artykułu
2018-04-18 11:30:46 Biuro Rzeczy Znalezionych / Biuro Rzeczy Znalezionych Anna Humen Edycja artykułu
2018-04-17 14:11:14 Zamówienia publiczne otwarte / Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu języka niemieckiego na poziomie podstawowym na potrzeby realizacji projektu Kom(m)ando „ZurHilfe/Na Pomoc!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Katarzyna Zubiak Edycja artykułu
2018-04-17 14:09:49 Konsultacje / OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Katarzyna Zubiak Edycja artykułu
2018-04-17 14:03:30 Konsultacje / OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Katarzyna Zubiak Publikacja artykułu
2018-04-17 08:31:21 Zamówienia publiczne otwarte / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn "Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Lubańskiego w terminie od 01.05.2018 roku do 30.04.2020 roku."- UWAGA ZMIANA SIWZ ! Ewa Sobol Edycja artykułu