Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-21 16:17:45 Zamówienia publiczne otwarte / Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Lubańskiego w terminie od 15.08.2018 roku do 14.08.2019 roku Ewa Sobol Publikacja artykułu
2018-06-21 12:19:47 Projekty Uchwał Rady Powiatu / Wykaz projektów uchwał kierowanych pod obrady XLIX sesji Rady Powiatu Lubańskiego dnia 28 czerwca 2018 r. Magdalena Kusiak Publikacja artykułu
2018-06-18 15:13:35 Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze / Ogłoszenie Starosty Lubańskiego o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Anna Humen Archiwizacja artykułu
2018-06-18 15:13:30 Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze / Zarząd Powiatu Lubańskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu. Anna Humen Archiwizacja artykułu
2018-06-18 15:13:26 Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze / Zarząd Powiatu Lubańskiego ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu. Anna Humen Archiwizacja artykułu
2018-06-18 14:25:42 Konsultacje / Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego Katarzyna Zubiak Publikacja artykułu
2018-06-18 11:32:30 Terminarz / Porządki obrad sesji Rady Powiatu Lubańskiego V kadencji 2014-2018 Magdalena Kusiak Edycja artykułu
2018-06-18 11:31:06 Terminarz / Porządki obrad sesji Rady Powiatu Lubańskiego V kadencji 2014-2018 Magdalena Kusiak Edycja artykułu
2018-06-15 14:25:02 Konsultacje społeczne / Starosta Lubański zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno–gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”. Ewa Sobol Edycja artykułu
2018-06-15 14:02:42 Konsultacje społeczne / Starosta Lubański zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno–gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”. Ewa Sobol Publikacja artykułu