Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-08-16 13:08:55 Konsultacje / Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2016 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Odziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2020" Anna Humen Edycja artykułu
2017-08-16 13:05:25 Konsultacje / Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2016 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Odziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2020" Anna Humen Publikacja artykułu
2017-08-11 13:09:47 Komunikaty / Informacja Zarządu Powiatu Lubańskiego o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Lubańskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" Krzysztof Szychowski Edycja artykułu
2017-08-11 13:03:38 Komunikaty / Informacja Zarządu Powiatu Lubańskiego o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Lubańskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" Krzysztof Szychowski Publikacja artykułu
2017-08-10 12:13:31 Komunikaty / Ogłoszenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i dystrubucją energii elektrycznej. Anna Humen Edycja artykułu
2017-08-10 12:12:50 Komunikaty / NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2017 r. Anna Humen Edycja artykułu
2017-08-10 12:00:17 Komunikaty / Święto Wojska Polskiego Anna Humen Publikacja artykułu
2017-08-10 09:11:50 Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubaniu / Wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności (dotyczy osoby poniżej 16 roku życia oraz osób powyżej 16 roku życia) Anna Humen Edycja artykułu
2017-08-10 09:09:55 Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubaniu / Wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności (dotyczy osoby poniżej 16 roku życia oraz osób powyżej 16 roku życia) Anna Humen Edycja artykułu