Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-02-21 12:46:42 Plan zamówień / Plan zamówień powyżej 30 000 Euro w 2017 roku Barbara Urszula Zdobylak Publikacja artykułu
2017-02-20 13:44:53 Zamówienia publiczne otwarte / Zbiorczy plan zamówień do 30 000 EURO Barbara Urszula Zdobylak Publikacja artykułu
2017-02-20 13:07:14 Zamówienia publiczne otwarte / Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu Anna Ochmian Publikacja artykułu
2017-02-20 11:56:06 Wyniki konkursu na wolne stanowisko urzędnicze / Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - informatyk w Zespole ds. Informatyki Marzena Sokulska-Tropiejko Publikacja artykułu
2017-02-17 10:21:39 Komórki organizacyjne / Powiatowy Rzecznik Konsumentów - zakres zadań Anna Humen Edycja artykułu
2017-02-16 13:20:35 Terminarz / Porządki obrad sesji Rady Powiatu Lubańskiego V kadencji 2014-2018 Anna Nieckarz Edycja artykułu
2017-02-16 09:37:47 Komórki organizacyjne / Wydział Budżetu i Finansów - zakres zadań Anna Humen Edycja artykułu