Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-12-12 16:43:01 Terminarz / Posiedzenia stałych komisji Rady Powiatu Lubańskiego. Magdalena Kusiak Edycja artykułu
2017-12-11 15:29:21 Zamówienia publiczne otwarte / Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu dot. zakupu i dostawy sprzętu komputerowego wraz z instalacją na potrzeby utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku pod nr 22, 59 – 820 Leśna Katarzyna Zubiak Edycja artykułu
2017-12-11 12:56:28 Zamówienia publiczne otwarte / Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę różnego sprzętu ogrodniczego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku nr 22, 59-820 Leśna. Katarzyna Zubiak Edycja artykułu
2017-12-11 12:53:36 Wydział Środowiska i Rolnictwa / Wniosek o wydanie zaświadczenia, że działka nie stanowi gruntów leśnych Krzysztof Szychowski Edycja artykułu
2017-12-11 12:53:17 Wydział Środowiska i Rolnictwa / Wniosek o wydanie zaświadczenia, że działka nie stanowi gruntów leśnych Krzysztof Szychowski Edycja artykułu
2017-12-08 14:01:55 Zamówienia publiczne otwarte / Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę różnego sprzętu ogrodniczego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku nr 22, 59-820 Leśna. Katarzyna Zubiak Edycja artykułu
2017-12-08 14:01:18 Zamówienia publiczne otwarte / Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu nagłaśniającego na potrzeby utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku pod nr 22, 59 – 820 Leśna Katarzyna Zubiak Edycja artykułu
2017-12-08 13:14:29 Konkursy / Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, usług w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo – wspomagających” - obowiązujący. Katarzyna Zubiak Publikacja artykułu
2017-12-08 12:52:17 Konkursy / Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, usług w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo – wspomagających” - traci moc z dniem 8 grudnia 2017 roku. Katarzyna Zubiak Edycja artykułu
2017-12-08 12:31:35 Konkursy / Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Powiatu Lubańskiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku”. Katarzyna Zubiak Edycja artykułu