Informacje podstawowe 

 

 

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2
59-800 Lubań
 
tel. 75 64 64 300, fax. 75 64 64 321
e-mail: sekretariat@powiatluban.pl
NIP POWIATU: 613-14-39-691
REGON POWIATU: 230821374
NIP STAROSTWA: 613-13-93-262
REGON STAROSTWA: 230829565
 
Godziny urzędowania:
Starostwo Powiatowe w Lubaniu jest czynne
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK: 7.30 - 17.00
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 14.00
 

Uwaga!

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę od 17 grudnia 2016 r. obowiązują nowe wzory:

  • wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1),

  • zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2),

  • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),

  • informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4).

 
Wydział Komunikacji i Drogownictwa przyjmuje interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 8.30 - 15.00
WTOREK: 8.30 - 16.30
ŚRODA: 8.30 - 15.00
CZWARTEK: 8.30 - 15.00
PIĄTEK: 8.30 - 13.30
 
Starosta Lubański
przyjmuje interesantów we wtorki w godz.: 15.00 do 17.00
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego
przyjmuje interesantów we wtorki w godz.: 14.30 - 15.30
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lubańskiego
przyjmują interesantów w środy w godz.: 14.30 – 15.30 oraz w  piątki w godz.: 12.00 - 13.00
 
Naczelnicy wydziałów przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w dniach i godzinach pracy urzędu
 
   Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przyjmuje interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK: 7.30 - 17.00
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 14.00
ul. Zawidowska 4b, 59-800 Lubań, tel. 75 77 61 820
 
 
Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP /8u2x29mfkn/skrytka
Sprawdź status dokumentów:
Prawo jazdy: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html
Dowód rejestracyjny: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
Elektroniczna skrzynka podawcza systemu POJAZD I KIEROWCA: http://www.ews.pwpw.pl/
 
Rachunki bankowe Powiatu Lubańskiego:
26 2030 0045 1110 0000 0082 5010 - Rachunek bieżący budżetu Powiatu Lubańskiego (opłaty komunikacyjne, opłaty PODGiK, karty wędkarskie, dzienniki budowy)
08 2030 0045 1110 0000 0080 6710 - Rachunek bieżący Skarbu Państwa (opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, czynsz za najem lokali Skarbu Państwa, dzierżawa gruntów Skarbu Państwa, opłaty za karty parkingowe)

UWAGA! - Opłaty skarbowe wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań numer: 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350 

 

 

 
 

Liczba odwiedzin : 260680
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2015-07-08 12:05:00
Czas publikacji: 2017-01-05 10:24:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak