Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały nr XXXVIII/1255/17 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1544/14 w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego oraz uchwały nr XL/1330/17 w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 w powietrzu

2017-12-01 00:01:37
Decyzja nr 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lwówek Śląski w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu

2017-11-16 13:20:26
Realizacja zadania: Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów / uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu lubańskiego

2017-11-14 12:52:29
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Lubańskim za rok szkolny 2016/2017

2017-11-13 13:51:24
Zmiany ogólnopolskiego systemu informatycznego CEPiK 2.0

2017-11-13 13:47:55
Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

2017-10-09 09:49:25
Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego ograniczania niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego

2017-10-09 09:45:02
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2017 r.

2017-08-10 12:12:50
INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W LUBANIU

2017-04-12 12:57:25
Średnia zdawalność osób szkolonych w szkołach nauki jazdy na terenie Powiatu Lubańskiego w 2016 r.

2017-03-14 11:08:41