Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
W dniu 2 listopada br (czwartek) Starostwo Powiatowe w Lubaniu będzie nieczynne

2017-10-16 10:26:38
Zaw.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia pozostałego po wykreślonym z KRS podmiocie tj. spółce LKM INVESTMENT Sp.z o.o. w likwidacji z/s w Warszawie

2017-10-12 09:39:36
Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

2017-10-09 09:49:25
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu - Oddział w Lubaniu o zagrożeniu upraw kukurydzy

2017-10-09 09:46:03
Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego ograniczania niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego

2017-10-09 09:45:02
Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przedłużenia terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

2017-10-09 09:40:54
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2017 r.

2017-08-10 12:12:50
Informacja Starosty Lubańskiego o prowadzonych działaniach w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

2017-04-27 11:34:24
INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W LUBANIU

2017-04-12 12:57:25
Średnia zdawalność osób szkolonych w szkołach nauki jazdy na terenie Powiatu Lubańskiego w 2016 r.

2017-03-14 11:08:41