Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 

Lista redaktorów Biueltynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubaniu

 

 1. Jacek Baran - Wydział Architektoniczno-Budowlany, tel. 75 64 64 335

 2. Mateusz Biesiada -Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 75 64 64 305

 3. Jacek Borowski - Administrator podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, tel. 75 64 64 313

 4. Agnieszka Cichoń - Powiatowy Rzecznik Konsumentów, tel. 75 64 64 359

 5. Anna Humen - Redaktor Naczelny podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, tel. 75 64 64 325

 6. Eugenia Kadej - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 75 64 64 304

 7. Natalia Kessel - Wydział Edukacji, tel. 75 64 64 350

 8. Dorota Królik - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 75 64 64 310

 9. Łukasz Kukiełka - Zespół ds. Informatyki, tel. 75 64 64 316

 10. Karol Kusibab - Rzecznik Prasowy, tel. 75 64 64 366

 11. Aleksandra Łajs-Kołodzińska - Wydział Budżetu i Finansów, tel. 75 64 64 319

 12. Marta Ławniczak - Wydział Komunikacji i Drogownictwa, tel. 75 64 64 326

 13. Iwona Majczak - Referat ds. Obsługi Organów Powiatu, tel. 75 64 64 361

 14. Anna Nieckarz - Referat ds. Obsługi Organów Powiatu, tel. 75 64 64 361

 15. Anna Ochmian - Wydział Środowiska i Rolnictwa, tel. 75 64 64 348

 16. Aneta Pijanowska - Wydział Architektoniczno-Budowlany, tel. 75 64 64 337

 17. Marek Radwan - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 75 64 64 357

 18. Katarzyna Ryszka-Mykała - Wydział Komunikacji i Drogownictwa, tel. 75 64 64 328

 19. Aneta Sobolewska - Wydział Budżetu i Finansów, tel. 75 64 64 339

 20. Marzena Sokulska-Tropiejko - Samodzielne Stanowisko ds. kadr i szkoleń, tel. 75 64 64 333

 21. Bożena Stępińska - Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy z Zespolonymi Służbami, Inspekcjami i Strażami, tel. 75 64 64 356

 22. Tadeusz Sumara - Wydział Zarządzania Kryzysowego, tel. 75 64 64 367

 23. Krzysztof Szychowski - Wydział Środowiska i Rolnictwa, tel. 75 64 64 349

 24. Elwira Śmigielska - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 75 64 64 368

 25. Grażyna Tarasiewicz - Wydział Edukacji, tel. 75 64 64 353

 26. Agnieszka Tusień – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 75 77 61 820

 27. Urszula Werblińska - Wydział Edukacji, tel. 75 64 64 353

 28. Piotr Wilk - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 75 64 64 357

 29. Urszula Zdobylak - Wydział Organizacyjno-Prawny, tel. 75 64 64 325

 30. Katarzyna Zubiak - Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju, tel. 75 64 64 365
 


Liczba odwiedzin : 3200
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2012-08-20 15:10:57
Czas publikacji: 2015-10-21 13:16:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak