Zgłoszenia Budowy 

 

 

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) w  przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługujcego urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1)   doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2)   wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
3)   upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.

 

Lp.

Imię i nazwisko inwestora/

nazwa inwestora

 

Adres i opis projektowanego obiektu

 

Data wniesienia sprzeciwu

 

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 1.

 Marian Jakimowicz

 przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Lubaniu przy ul. Różanej 37, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 32/3 i 32/5 AM 1, obręb IV Lubań

 

 w dniu 24 lipca 2015 r. tutejszy organ przyjął zgłoszenie milczącą zgodą

 2.  Tomasz Markuszewski  budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Świecie, gmina Leśna, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 390/1, obręb Świecie  12 sierpnia 2015 r.  
3. Jerzy Babicz budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i przydomowej oczyszczalni ścieków, zbiornika na wody oczyszczone i opadowe, kanalizacji deszczowej, boksu na kubły na odpady stałe, zjazdu na drogę powiatową oraz ciągów pieszo - jezdnych w miejscowosci Leśna, przy ul. Lechów, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 531/3 i 531/4, obręb Leśna    zaświadczenie z dnia 04 września 2015 r., o nie wniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia przedmiotowej budowy
4. Gmina Leśna rozbudowa oświetlenia drogowego, w miejscowości Koscielniki Średnie, gmina Lubań, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 122/12, 150/1  

zaświadczenie z dnia 28 sierpnia 2015 r., o nie wniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia przedmiotowych robót budowlanych

5. Beata i Jacek Sowa

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w miejscowości Bożkowice, gmina Olszyna, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 427/124, obręb Bożkowice

   w dniu 05 października 2015 r. tutejszy organ przyjął zgłoszenie milczącą zgodą
6. Ewelina i Arkadiusz Mickiewicz

budowa budynku gospodarczego w miejscowości Olszyna, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 502/8, obręb Olszyna

   w dniu 25 września 2015 r. Inwestorzy wycofali zgłoszenie robót budowlanych
7.

Aneta Kolczyńska

Tadeusz Szczęch

budowa komina w celu podłączenia peica wspomagajacego podstawowe źródło ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, zlokalizowanym w miejscowosci Lubań, przy ul. Wspólnej 16, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 121, 124/7 AM 8, obręb I Lubań 

   w dniu 07 października 2015 r. tutejszy organ przyjął zgłoszenie milczącą zgodą
8.

Lubańskie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z.o.o.

ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Lubań

budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej w ul. Bankowej i Staszica w Lubaniu, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 52, 58/4, 60, 65, 77, 82, 47/5, 44, 42/18, obręb III Lubań

   zaświadczenie z dnia 02 października 2015 r., o nie wniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia przedmiotowej  budowy
9.

Alicja i Jan Gutowscy

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Olszyna, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 483/25, obręb Olszyna

   zaświadczenie z dnia 29 października 2015 r., o nie wniseieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
10.

Anna Hałas

przebudowa pomieszczeń gospodarczych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym w miejscowości Pobiedna, gmina Leśna, przy ul. Dworcowej 22, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 663/1, obręb Pobiedna

   w dniu 07 listopada 2015 r. tutejszy organ przyjął zgłoszenie budowy milczącą zgodą
11.

Gmina Lubań

ul. Dąbrowskiego 18

59-800 Lubań

budowa oswietlenia drogi w miejscowosci Jałowiec, gmina Lubań, dz. nr 99, 93, obręb Jałowiec

 15 grudnia 2015 r.  
12.

Gmina Lubań

ul. Dąbrowskiego 18

59-800 Lubań

budowa oświetlenia drogi w miejscowości Radostów Dolny, gmina Lubań, dz. nr 3, 377, 21, 66, obręb Radostów Dolny

 15 grudnia 2015 r.  
13.

Gmina Lubań

ul. Dąbrowskiego 18

59-800 Lubań

budowa oświetlenia drogi w miejscowości Mściszów, gmina Lubań, dz. nr 464, 465, 482, 485, obręb Mściszów

 15 grudnia 2015 r.  
14.

Wiesława i Bogdan Jankowscy

Jolanta i Waldemar Brzózka

Jolanta i Stanisław Jasinowscy

budowa sieci wodociągowej dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Świeradów - Zdrój, dz. nr 16/1, 16/2, 16/3, obręb Świeradów - Zdrój   w dniu 29 kwietnia 2016 r. tutejszy organ przyjął zgłoszenie budowy milczącą zgodą
15.

Małgorzata i Damian Anioł

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego realizowanego na podstawie projektu powtarzalnego Pracowni Projektowej ARCHIPELAG z Wrocławia, typ: "NAOMI G2", w miejscowości Lubań przy ul. Różanej, dz. nr 47, 4/9 i 4/6 AM 4, obręb 0004

 09 maja 2016 r.  
16.

Beata Guła - Althuber

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kościelnik, gmina Lubań, dz. nr 516, obręb Kościelnik

 19 maja 2016 r.  
17.

Lucyna Czyżyk

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego realizowanego na podstawie projektu powtarzalnego Biura Projektowo - Wydawniczego z Jeleniej Góry typ: "BW-39", w miejscowosci Olszyna, dz. nr 1393/2, obręb Olszyna

 17 czerwca 2016 r.  
 18. Roman Ciągło  budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego realizowanego na podstawie projektu powtarzalnego Biura Projektów ARCHON+ z Myslenic, typ: "DOM W JEŻYNACH 2", w miejscowości Platerówka, dz. nr 361/8, obręb Platerówka 10 czerwca 2016 r.  
19. Krzysztof Wiszniewski budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej, w miejscowości Kościelniki Średnie, gmina Leśna, dz. nr 74, obręb Kościelniki Średnie  22 czerwca 2016 r.  
20.  Mariusz Mićko budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego realizowanego na podstawie projektu powtarzalnego Biura Sprzedaży Domów DOM-PROJEKT z Myślenic, typu: "ZAWOJA ŚREDNIA", w miejscowości Szyszkowa, gmina Leśna, dz. nr 8/1, obręb Szyszkowa     Inwestor wycofał przedmiotowe zgłoszenie budowy
21. Tomasz i Beata Graczyk

budowa sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Moniuszki, dz. nr 57/4, 57/6, 57/14, 130/2 AM 6, obręb V Lubań

  zaświadczenie z dnia 12 sierpnia 2016 r., o nie wniesieniu sprzeciwu w sprawie przyjęcia zgłoszenia budowy
22. Helena Suruda

przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w miejscowości Leśna, przy ul. Baworowo 85, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 733/2, obręb Leśna

   zaświadczenie z dnia 08 września 2016 r., o nie wniesieniu sprzeciwu w sprawie przyjęcia zgłoszenia budowy
23.

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddział w Jeleniej Górze

budowa stacji transformatorowej Sn/nN wraz z powiązaniami liniowymi Sn i Nn, w miejscowości Uniegoszcz, gmina Lubań, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 335, 338/1, 345, 368/89, obręb Uniegoszcz

 26 września 2016 r.  
 

Liczba odwiedzin : 4636
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Aneta Pijanowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aneta Pijanowska
Czas wytworzenia: 2015-06-30 09:34:22
Czas publikacji: 2017-04-10 17:42:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak