Wersja archiwalna

Ogłoszenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i dystrubucją energii elektrycznej. 

 

 

STAROSTA LUBAŃSKI
informuje

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz.2147 z późn.zm.), został sporządzony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej.

Wykaz obejmuje działkę zabudowaną stacją transformatorową, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego, pod tereny urządzeń elektroenergetycznych (symbol E11).

Nieruchomość oznaczona geodezyjnie symbolem Ba-tereny przemysłowe, jako:

działka nr 20/5 o pow. 0,0078 ha obr. IV-Lubań, am-12, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubaniu prowadzona jest księga wieczysta KW nr JG1L/00035140/7.

Pełna treść ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 2, na okres 21 dni, licząc od dnia 25.07.2017 roku oraz umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (BIP – w zakładce komunikaty). 

Załączniki

wykaz.pdf

Data: 2017-07-26 12:35:59 Rozmiar: 148.17k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 100
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Elwira Śmigielska
Czas wytworzenia: 2017-07-26 12:34:08
Czas publikacji: 2017-08-10 12:13:31
Data przeniesienia do archiwum: 2017-09-05