Wpis do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych. 

 

 

I. Nazwa sprawy: Wpis do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych.

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu   
I piętro, pok. 21,  tel. 75 64 64 300

Punkt Obsługi Interesantów
I piętro, tel.  75 64 64 338    

Skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl    
  
III. Wymagane dokumenty: Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych; statut; listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy; informację o adresie siedziby klubu sportowego; protokół z zebrania założycielskiego i wyboru Komitetu Założycielskiego oraz Zarządu.

IV. Opłaty: bez opłat.

V. Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż  w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

VI. Sposób załatwienia sprawy: decyzja o wpisie do ewidencji; Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje odmowną w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

VII.Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju, II piętro, pokój nr 54, 55, tel. 75 64 64 365

VIII.Osoba odpowiedzialna: Wojciech Zembik – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju, tel. 75 64 64 300

IX.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1463) 
Załączniki

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH.pdf

Data: 2017-08-04 09:33:42 Rozmiar: 32k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 560
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zubiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Zubiak
Czas wytworzenia: 2015-10-27 10:10:28
Czas publikacji: 2017-08-04 09:33:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak