Wydanie zaświadczenia o wpisie Uczniowskiego Klubu Sportowego/Stowarzyszenia Kultury Fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do prowadzonej przez Starostę Lubańskiego ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej.  

 

 

I. Nazwa sprawy: Wydanie zaświadczenia o wpisie Uczniowskiego Klubu Sportowego/Stowarzyszenia Kultury Fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do prowadzonej przez Starostę Lubańskiego ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej.

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu      
I piętro, pok. 21,  tel. 75 64 64 300

Punkt Obsługi Interesantów
I piętro, tel.  75 64 64 338    

Skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl                

III. Wymagane dokumenty: Wniosek do Starosty Lubańskiego o wydanie zaświadczenia.

IV. Opłaty: wolne od opłat.

V.  Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż  w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

VI. Sposób załatwienia sprawy: wydanie zaświadczenia.

VII. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju, II piętro, pokój nr 54, 55, tel. 75 64 64 365

VIII. Osoba odpowiedzialna: Wojciech Zembik – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju, tel. 75 64 64 300

IX. Podstawa prawna: Ustawa  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1463)

 
Załączniki

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE.pdf

Data: 2017-08-04 09:36:16 Rozmiar: 33.88k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 636
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zubiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Zubiak
Czas wytworzenia: 2015-10-27 09:46:08
Czas publikacji: 2017-10-05 14:00:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak