Przyjmowanie dokumentacji geologicznej 

 

 

I. Nazwa sprawy: Przyjmowanie dokumentacji geologicznej

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu    
I piętro, pok. 22,  tel. 75 64 64 300

Punkt Obsługi Interesantów
I piętro, tel.  75 64 64 338    

Skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl
        
III. Wymagane dokumenty: Wniosek oraz 4 egz. projektu prac geologicznych.

IV. Opłaty: Nie podlega opłatom skarbowym.

- 17,- zł - w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia
Zwolnione są od opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) udzielone:
1. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
2. jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej,
3. poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto:
Gmina Miejska Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
nr konta: 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350

V. Termin załatwienia sprawy: Do 2 miesięcy od daty otrzymania dokumentacji lub 1 miesiąca od daty otrzymania poprawionej dokumentacji.

VI. Sposób załatwienia sprawy: Pismo lub decyzja, na którą służy stronom odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Lubańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VII. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Środowiska i Rolnictwa, II piętro, pok. 48

VIII. Osoba odpowiedzialna: Jan Aleksandrowicz - Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa, tel. 75 64 64 347

IX. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U.2017.2126);
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.2016.1827).

X. Informacje dodatkowe:
Jeżeli  dokumentacja geologiczna spełnia wymogi określone przepisami jest przyjmowana bez zastrzeżeń pismem, w przypadku gdy nie odpowiada wymogom przepisów w drodze decyzji kierowana jest do poprawy.

 
Liczba odwiedzin : 535
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Szychowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Szychowski
Czas wytworzenia: 2015-10-20 13:10:47
Czas publikacji: 2017-12-18 11:30:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak