Informacje podstawowe 

 

 

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2
59-800 Lubań
 
tel. 75 64 64 300, fax. 75 64 64 321
e-mail: sekretariat@powiatluban.pl
NIP: 613 13 93 262, REGON: 230829565
 
Godziny urzędowania:
Starostwo Powiatowe w Lubaniu
jest czynne od poniedziałku do piątku
w godz.: 7.30 - 15.30
 
Starosta Lubański
przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz.: 13.30 do 15.30
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego
przyjmuje interesantów we wtorki w godz.: 14.30 - 15.30
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lubańskiego
przyjmują interesantów w środy w godz.: 14.30 – 15.30 oraz w  piątki w godz.: 12.00 - 13.00
 
Naczelnicy wydziałów przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w dni robocze od godz. 12.00 do 15.00
 
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
przyjmuje interesantów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.30 – 15.00,
w środy w godz. 8.30-16.00
 
Wydział Architektoniczno-Budowlany
przyjmuje interesantów w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7.30 - 15.30
 
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
przyjmuje interesantów w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30,
we wtorki i piątki w godz. 7.30 – 12.00
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
przyjmuje interesantów w od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.30 - 15.30
 
 
Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP /8u2x29mfkn/skrytka
Sprawdź status dokumentów:
Prawo jazdy: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html
Dowód rejestracyjny: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
Elektroniczna skrzynka podawcza systemu POJAZD I KIEROWCA: http://www.ews.pwpw.pl/
 
Rachunki bankowe Powiatu Lubańskiego:
26 2030 0045 1110 0000 0082 5010 - Rachunek bieżący budżetu Powiatu Lubańskiego (opłaty komunikacyjne, opłaty PODGiK, karty wędkarskie, dzienniki budowy)
08 2030 0045 1110 0000 0080 6710 - Rachunek bieżący Skarbu Państwa (opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, czynsz za najem lokali Skarbu Państwa, dzierżawa gruntów Skarbu Państwa, opłaty za karty parkingowe)

UWAGA! - Opłaty skarbowe wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań numer: 37 2030 0045 1110 0000 0082 4230 

 

 

 
 

Liczba odwiedzin : 169663
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2015-07-08 00:00:00
Czas publikacji: 2015-11-02 14:47:20
Data przeniesienia do archiwum : Brak