Informacje podstawowe 

 

 

Szanowni Państwo,
trwają prace techniczne, które mogą chwilowo uniemożliwić skorzystanie z niektórych usług w serwisie BIP.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności i prosimy o cierpliwość.

 
 
Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2
59-800 Lubań
 
tel. 75 64 64 300
fax. 75 64 64 321
e-mail: sekretariat@powiatluban.pl
 
NIP: 613 13 93 262
REGON: 230829565
 
Godziny urzędowania

S
tarostwo Powiatowe w Lubaniu jest czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

Starosta Lubański przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz.: 13.30 do 15.30

Przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego przyjmuje interesantów we wtorki w godz.: 14.30 - 15.30

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lubańskiego przyjmują interesantów w środy w godz.: 14.30 – 15.30 oraz w  piątki w godz.: 12.00 - 13.00
 
 
Naczelnicy wydziałów przyjmują w sprawach skarg i wniosków w dni robocze od godz. 12.00 do 15.00

Wydział Komunikacji i Drogownictwa w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.30 – 15.00, w środy w godz. 8.30-16.00

Wydział Architektoniczno-Budowlany w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7.30 - 15.30

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki i piątki w godz. 7.30 – 12.00

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów w od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.30 - 15.30
 


Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP
/8u2x29mfkn/skrytka

Sprawdź status dokumentów

Prawo jazdy: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Dowód rejestracyjny: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA SYSTEMU POJAZD I KIEROWCA https://www.esp.pwpw.pl/
 
 
Rachunki bankowe Powiatu Lubańskiego
 
26 2030 0045 1110 0000 0082 5010  - Rachunek bieżący budżetu Powiatu Lubańskiego (opłaty komunikacyjne, opłaty PODGiK, karty wędkarskie, dzienniki budowy)
 
08 2030 0045 1110 0000 0080 6710  - Rachunek bieżący Skarbu Państwa
(opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, czynsz za najem lokali Skarbu Państwa, dzierżawa gruntów Skarbu Państwa) 

08 2030 0045 1110 0000 0080 6710 - Rachunek bankowy, na który należy wpłacać należności za karty parkingowe
(PZON, Lubań, ul. Zawidowska 4b, tel. 75 77 61 820)

UWAGA! - Opłaty skarbowe wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań numer37 2030 0045 1110 0000 0082 4230 

 

Liczba odwiedzin : 18746
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Jacek Borowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2015-07-08 00:00:00
Czas publikacji: 2015-07-30 10:35:28
Data przeniesienia do archiwum : Brak