Powiatowy Rzecznik Konsumentów - zakres zadań 

 

 

Szanowni Państwo.
W okresie od 3 do 21 lipca 2017 roku
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lubaniu będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy również, iż porad dot. ochrony praw konsumentów można otrzymać pod nr bezpłatnej infolinii 801 440 220
w dni powszednie w godz. 8.00 – 18.00.
Oddział Federacji Konsumentów w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 58-500, ul. Wojska Polskiego 18, tel. (75) 752 41 1,
(wtorek 10oo- 1800; środa, czwartek 1000-1600), e-mail: jeleniagora@federacja-konsumentow.org.pl

 

Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. (22) 333 73 26, (22) 333 73 28, 
Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura we Wrocławiu, ul. gen. Romualda Traugutta 1-7, 50-449 Wrocław, tel. (71) 348 86 50,
Infolinia konsumencka UKE 801 900 853 lub 22 534 91 74, Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15.

 

 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW (RzK)

Rzecznik: Agnieszka Cichoń

 pokój nr 38 - I piętro, tel. 75 64 64 359, fax. 75 64 64 321,

e-mail: konsumenci@powiatluban.pl  

 

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;

2) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,

3) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, szczególnie z Federacją Konsumentów,

5) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

6) prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności przez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych.

 
Liczba odwiedzin : 4215
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Cichoń
Czas wytworzenia: 2003-06-26 08:04:47
Czas publikacji: 2017-06-29 10:06:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak