http://bip.gov.pl

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBANIU

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Podstawa prawna działalności
 

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej,  ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalności w zakresie telekomunikacji.

Zgodnie z § 2 Statutu Powiatu Lubańskiego (Dz. Urz. Woj. Dol. Rok 2012 Poz 271 z dnia 20.01.2012r.) powiat stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:

1) gminy miejskie: Lubań, Świeradów – Zdrój;

2) gminy wiejskie: Lubań, Platerówka, Siekierczyn;

3) gminy miejsko-wiejskie: Leśna, Olszyna.

 

Podstawą prawną działania Powiatu Lubańskiego są:

1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595.) 

2) Uchwała Nr XX/124/2011 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lubańskiego

3) Uchwała Nr LVI/317/2006 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: uchwalenia statutu Starostwa Powiatowego w Lubaniu

4) Uchwała Nr XXIV/133/2008 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubaniu ze zmianami.Ilość odwiedzin996
Osoba wprowadzającaAnna Humen
Osoba wprowadzająca
Kontakt: 756464325
Opis: Redaktor Naczelny podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej
Osoba odpowiedzialna za informacjęAnna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 756464325
Opis: Redaktor Naczelny podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej
Data utworzenia2012-08-14
Data ukazania się2012-08-14
Ostatnia zmiana2013-09-11
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
59-800 Lubań, ul. Mickiewicza 2
stopka
Tel. +48 / 756464 300
fax +48 / 756464 321


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...